รับซ่อมแอร์ด่วน

ซ่อมแอร์ น้ำยารั่ว

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์น้ำยารั่ว
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,800-2,500
18,000-25,0002,000-2,800
28,000-38,0002,500-3,500
40,000-48,0003,500-4,500
50,000-60,0004,000-5,500

 

ซ่อมแอร์ ระบบตัน

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ระบบตัน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0002,000-2,800
18,000-25,0002,300-3,500
28,000-38,0003,000-4,200
40,000-48,0003,500-4,500
50,000-60,0004,500-6,000

 

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ (มิตซูโรตารี่)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,0006,500
12,0007,000
16,0007,500
18,0008,500
20,0009,000
24,0009,500
25,00010,500
28,00011,500
32,00012,500
35,00013,500

 

เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ (Capacitor)

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ กรณีแคปรันเสีย (เปลี่ยนคาปาซิสเตอร์)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,250-1,850
18,000-24,0001,350-2,050
28,000-36,0001,500-2,200

 

เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ กรณีแมกเนติก (เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทกเตอร์)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,250-1,850
18,000-24,0001,350-2,150
28,000-36,0001,450-2,500

 

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน

อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ แบบแยกส่วน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
มอเตอร์ราคา/หน่วย (บาท)
1/8HP 220V 0.70A 50Hz2,200-3,000
1/6HP 220V 0.60A 50Hz2,500-3,500
1/4HP 220V 0.95A 50Hz2,700-3,800
1/3HP 220V 2.2-2.8A 50Hz3,500-4,500
1/2HP 220V 2.99-3.18A 50Hz4,200-5,500

 

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น

อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็นแอร์ แบบแยกส่วน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงตามความยากง่าย
มอเตอร์ราคา/หน่วย (บาท)
1/20HP 220-240V 0.5A 50-60Hz2,500-3,300
1/15HP 220-240V 0.5A 50Hz2,700-3,500
1/10HP 220-240V 0.74A 50Hz2,800-3,600
1/8HP 220-240V 0.8A 50Hz3,000-3,800
1/4HP 220-240V 0.85A 50Hz3,500-4,300

ล้างแอร์